Alimentatie

Als na je scheiding blijkt dat je niet meer kunt rondkomen, maakt dat de situatie extra lastig. Er is een kans dat je in aanmerking komt voor alimentatie. Bij de berekening van alimentatie krijgt de kinderalimentatie altijd voorrang op partneralimentatie. Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud.

In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:

  • Echtgenoten en ex-echtgenoten
  • Geregistreerde partners en ex-geregistreerde partners
  • Ouders en kinderen
  • Partners van ouders ...

... die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend. Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, maar ook ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners zijn dat. De ene ex-echtgenoot of ex-geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om (helemaal) in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Dit geldt in grote lijnen ook voor de partner van de ouder die zelf niet de ouder is van het kind en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefent. Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt.