Instanties voor kinderen bij scheiding

Als er bij jullie scheiding kinderen betrokken zijn, is het heel belangrijk dat jullie hen goed ondersteunen. Het feit dat jullie gaan scheiden is namelijk een flinke klap voor de kinderen. Zonder de juiste begeleiding kunnen zij in de problemen komen. Wanneer het jullie als ouders even niet meer lukt of je hebt ondersteuning of begeleiding nodig zijn er in Nederland diverse instanties waar je terecht kunt. Zij begeleiden, helpen of ondersteunen daar waar nodig. Ook voor kinderen zelf is er Villa Pinedo waar ze zelf terecht kunnen met hun eigen vragen.

Beroepsorganisatie Kinderbehartiger

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op in het vrijwillig kader door middel van een traject van ondersteuning, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg. De Kindbehartiger werkt waar nodig samen met instanties en professionals. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK en biedt psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Dat is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het geheel. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van ieder kind naar ouders/verzorgers en indien nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

Villa Penedo

Villa Pinedo is de plek waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen. Hieronder hebben honderden kinderen en jongeren advies gevraagd. Ons jongeren-forumteam heeft deze beantwoord.

K.I.E.S. voor het kind! 

Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders. Het overkomt ze. Bij de spel/praatgroep KIES kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen en een manier vinden om hiermee om te kunnen gaan.