06 53 44 68 35

_____________________________________________________________________________________________________________________________________U wilt gaan scheiden


Als u zeker weet dat u wilt gaan scheiden is het goed om actie te gaan ondernemen, maar u heeft waarschijnlijk ook tal van vragen. U wilt weer naar de toekomst gaan kijken maar weet niet hoe deze eruit zal zien. Wij helpen jullie graag deze vragen te beantwoorden. 

Het opstellen van een echtscheidingsconvenant, een ouderschapsplan en een alimentatieberekening kunnen allemaal onderdeel zijn van de scheiding.  Daarnaast zal er een verdeling moeten worden gemaakt van jullie gezamenlijke bezittingen en hebben jullie een woning samen dan zal er ook gekeken moeten worden hoe jullie dit willen regelen voor de toekomst. Belangrijke zaken waar wij jullie graag mee willen helpen om dit, in onderling overleg, goed te regelen voor nu en voor later.

Over alle zaken maakt u samen met de mediator afspraken + de juridische afhandeling wordt voor u verzorgd. U betaalt voor de hele dienstverlening een all-in tarief, zodat u vooraf duidelijkheid heeft over de kosten.

U krijgt van ons een stappenplan en gesprekken waarin de emotionele- en de praktische kant van uw scheiding aan de orde komt.Zodra over alles overeenstemming is bereikt, wordt er een scheidingsconvenant en bij kinderen een ouderschapsplan opgesteld. De stukken worden door onze advocaat ingediend bij de rechtbank. U hoeft zelf niet naar de rechtbank, aangezien het een gezamenlijk verzoek betreft.


Neem contact op

Alimentatie

Als na je scheiding blijkt dat je niet meer kunt rondkomen, maakt dat de situatie extra lastig. Er is een kans dat je in aanmerking komt voor alimentatie. Bij de berekening van alimentatie krijgt de kinderalimentatie altijd voorrang op partneralimentatie. Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud. In de wet staat dat er een onderhoudsplicht is voor:

– echtgenoten en ex-echtgenoten
– geregistreerde partners en ex-geregistreerde partners;
– ouders en kinderen
– partners van ouders die zelf niet de ouder zijn en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefenen of hebben uitgeoefend. Niet alleen echtgenoten en geregistreerde partners zijn volgens de wet onderhoudsplichtig tegenover elkaar, maar ook ex-echtgenoten en ex-geregistreerde partners zijn dat. De ene ex-echtgenoot of ex-geregistreerde partner moet in principe bijdragen in de kosten van levensonderhoud van de ander, als die ander niet in staat is om (helemaal) in het eigen levensonderhoud te voorzien.

Dit geldt in grote lijnen ook voor de partner van de ouder die zelf niet de ouder is van het kind en die samen met de ouder het gezag over het kind uitoefent. Voor een kind van 21 jaar of ouder hebben ouders alleen een financiële verplichting als het kind behoeftig is en daardoor niet voor zichzelf kan zorgen. Bijvoorbeeld als het kind geestelijk en/of lichamelijk is gehandicapt. 

Echtscheidingsconvenant

Wanneer je uit elkaar gaat, zullen er samen afspraken gemaakt moeten worden. De afspraken waar je het samen over eens bent worden opgenomen in een echtscheidingsconvenant. Een schriftelijke overeenkomst van vrijwel alle afspraken op financieel gebied.

Je kunt hierbij denken aan:

Alimentatie en/of kinderalimentatie
De woning
De inboedel
Verzekeringen en pensioenen
Ondernemingen
Belastingen etc..

In het convenant komen echter niet alleen de afspraken te staan, maar ook de manier waarop jullie hier vervolg aan gaan geven. Uiteindelijk wordt het convenant door ons ingediend bij de rechtbank samen met het verzoekschrift en een eventueel ouderschapsplan (als er minderjarige kinderen zijn). Zodra de rechter het echtscheidingsconvenant heeft bekrachtigd heeft deze een zogenaamde executoriale titel. Hierdoor is het mogelijk naleving af te dwingen.