06 53 44 68 35

Ouderschapsplan

Wanneer moeten jullie een ouderschapsplan opstellen

Wanneer je uit elkaar gaat en jullie hebben minderjarige kinderen dan moet je samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Gehuwde en geregistreerde ouders zijn dat wettelijk verplicht. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

 Hoe jullie de zorg en opvoeding gaan verdelen (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelen (omgangsregeling)
 Hoe jullie elkaar infomeren over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze en de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie)

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat jullie als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kan ook iets worden opgenomen in het ouderschapsplan.

De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen. Als 1 ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft wel het recht om met het kind om te gaan.

Aanpassen van het ouderschapsplan

Waarschijnlijk moet het ouderschapsplan nog een paar keer veranderd worden. Want wat er op dit moment passend is, voldoet over een half jaar misschien niet meer. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Daarom is het handig om momenten af te spreken waarbij jullie kijken hoe alles loopt, bijvoorbeeld een jaar de scheiding.