06 53 44 68 35

Bijzondere curator in jeugdzaken


Wat is een bijzondere curator

Een bijzondere curator is bijzonder omdat hij er speciaal is voor de rechtsbescherming van minderjarigen. In bepaalde gevallen kan een rechter bepalen dat een bijzondere curator moet worden ingezet. Het moet gaan om een belangenconflict voor het kind. Bijvoorbeeld bij een vechtscheiding, een conflict tussen ouders en kind of een voogd. De curator vertegenwoordigt dan de belangen van de minderjarige in de procedure maar ook daarbuiten.

Algemene opvoedingsproblemen, of kleine problemen (zoals ruzies over zakgeld) kunnen niet door een bijzondere curator behandeld worden. Ook kan de bijzondere curator niet ingezet worden om een gevecht tussen de ouders op te lossen.

Wie kan vragen om een bijzondere curator

Een Rechtbank kan zelf een bijzondere curator benoemen als dat voor het kind nodig wordt geacht. Het kind kan echter ook zelf een brief sturen naar de Rechtbank en een bijzondere curator aanvragen. Ook ouders (of pleegouders of voogd of voogdijinstelling) kunnen een dergelijk verzoek indienen.

Wat doet de bijzondere curator

Na de benoeming door de Rechter krijgt de bijzondere curator vaak een specifieke taakomschrijving mee. De bijzondere curator wordt dan door de Rechtbank benoemd. Zij zal in die functie steeds de belangen van het kind voorop stellen. Zij zal met de ouders en het kind praten over het conflict ook andere belanghebbenden zoals school, eventueel andere hulpverleners etc..In beginsel heeft de bijzondere curator een bemiddelende rol. In het geval dat bemiddeling niet lukt of niet (meer) aan de orde is dan vertegenwoordigt de bijzondere curator de minderjarige in de procedure. De bijzondere curator zal dan tot een advies komen voor de Rechtbank en dat advies tijdens een eventuele mondelinge behandeling op de Rechtbank toelichten.

Wat kost een bijzondere curator?

De kosten worden betaald door de Raad voor de Rechtsbijstand mits de bijzondere curator daar staat ingeschreven. 

Rian maas is bekend met de positie van de bijzondere curator, is opgeleid als bijzondere curator in jeugzaken aan de Medling Academy en zal een minderjarige graag terzijde staan.