06 53 44 68 35

_______________________________________________________________________________________________________

MEDIATION

Van elkaar scheiden is pijnlijk en de toekomst is ineens onzeker.  Emoties spelen 
bij een scheiding een grote rol. Deze maken het nemen van belangrijke beslissingen
 extra lastig. Er moeten namelijk veel zaken geregeld worden  zoals,  de omgangsregeling
 wanneer er kinderen zijn, huisvesting, boedelverdeling en financiën. Mediation helpt
jullie deze keuzes te maken die horen bij een andere toekomst. Wij zijn MFN-Geregistreerd
waardoor u zeker weet dat uw zaak in goede handen is.

Speciale aandacht voor kinderen
Als jullie kinderen hebben, gaan wij na wat jullie als ouders belangrijk vinden voor hen en wat de wens is van de kinderen. Hoe kunnen jullie de kinderen begeleiden in deze, ook voor hen, onzekere tijd. Speciale aandacht is er voor het gesprek waarin jullie de kinderen vertellen dat jullie gaan scheiden. Met tips en het bespreken ervan wordt de inhoud en structuur vooraf duidelijk. 

Toekomstbestendige afspraken
De afspraken die jullie tijdens de mediation maken zijn afspraken waar jullie achter kunnen staan, zodat eventuele discussie in de toekomst zoveel mogelijk wordt voorkomen. Wij inventariseren welke vragen jullie hebben en breng er samen met jullie volgorde in aan. Stap voor stap worden zaken behandeld en gekeken wat jullie daarbij belangrijk vinden.

Rian Maas: MFN-Register Mediator en
Bijzondere curator in jeugdzaken

Vaste tarieven

Maatwerk

Lage kosten

Bel voor een afspraak  06 53 44 68 35

_______________________________________________________________

Wat is uw situatie:

Ik wil scheiden

U en uw partner gaan scheiden. Daar komt veel bij kijken. Hoe regelt u alles zo goed moelijk voor later.

Ik zit in een scheiding 

U zit midden in een scheiding maar dit verloopt niet naar wens. Graag herzien wij uw situatie.

Ik ben al gescheiden

U bent inmiddels gescheiden maar de afspraken lopen niet lekker of u heeft te maken met veranderde omstandigheden.

Voor uw kinderen verandert er veel in een echtscheidingssituatie. Vaak zitten ze met allerlei vragen over waar ze gaan wonen, wie ze wanneer kunnen zien, of ze nog wel op sport kunnen blijven en of ze nog wel met hun vriendjes kunnen spelen. Hoe ze omgaan met een scheiding kan heel verschillend zijn. De een wordt boos, de ander verdrietig. De een zal zich beter kunnen uiten dan de ander. Toch is het goed om de scheiding een plekje te geven. Binnen de gesprekken die we voeren tijdens de Mediation is er aandacht voor het kind en zijn zij het uitgangspunt.

Onze partners: